Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40

(VBSP News) Ngày 15/7/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội và 63 điểm cầu trên toàn quốc, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì phối hợp với Ban cán sự Đảng NHNN Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.