Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động NHCSXH tỉnh Bình Định: HÀNH TRÌNH VÌ AN SINH XÃ HỘI

24/03/2013
(VBSP) Ngày 21/3/2013, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động NHCSXH giai đoạn 2003 - 2012. Đồng chí Trần Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng Ban đại diện NHCSXH tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ngày 14/1/2003, chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định được thành lập với cơ sở vật chất thiếu thốn, số đông nhân viên mới tuyển dụng chưa qua kinh nghiệm thực tế, mô hình tín dụng ưu đãi mang tính đặc thù là những khó khăn bước đầu mà chi nhánh gặp phải. 10 năm qua, bằng niềm tin, tấm lòng và trách nhiệm, chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định đã đem lại nhiều quyền lợi thiết thực cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Đến hết năm 2012, tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt hơn 2.132 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt hơn 2.129 tỷ đồng, tăng gấp 14,69 lần so với năm 2003. Vốn tín dụng đã góp phần giúp 48.874 hộ thoát nghèo; 36.869 hộ cải thiện được đời sống và 28.512 hộ có chuyển biến về nhận thức và cách thức làm ăn, đặc biệt là hộ nghèo vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Nguồn vốn này đã giúp các hộ nông dân mua sắm máy móc, nông cụ, dụng cụ phục vụ sản xuất, kinh doanh… góp phần làm thay đổi bộ mặt vùng nông thôn. Đặc biệt, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã giúp người lao động vùng nông thôn củng cố, phát triển các làng nghề truyền thống như chế biến nước mắm ở Hoài Nhơn, Phù Mỹ; dệt thảm xơ dừa, làm nón, đan lát ở Hoài Nhơn, Phù Cát, An Nhơn; nghề sản xuất rượu Bàu Đá, trồng cây cảnh ở An Nhơn; nghề làm bánh tráng, làm nhang ở Phù Cát…

Xác định tín dụng ưu đãi của Chính phủ là chính sách góp phần thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm, giảm thất nghiệp, giảm nghèo nhanh, bền vững và đảm bảo an sinh xã hội, NHCSXH tỉnh phấn đấu đến năm 2020 sẽ cung cấp và phát triển các sản phẩm, dịch vụ phục vụ tốt nhất cho 100% người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thu Hà ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể chi nhánh NHCSXH tỉnh đã làm được trong chặng đường 10 năm qua. Đồng chí yêu cầu cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Ban đại diện HĐQT, UBND tỉnh; tiếp tục tổ chức tốt các chương trình tín dụng ưu đãi, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội khác tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu về chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước; gắn kết các chương trình hỗ trợ tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay.

KL

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác