Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ NHCSXHTW, nhiệm kỳ 2020 - 2025

28/06/2023
(VBSP News) Chiều 28/6 tại Hà Nội, Đảng bộ NHCSXHTW tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 18 nhằm báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXHTW nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ trì Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) Nguyễn Đức Phong và Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng.

z4473085576870_4f70488c0319bafa1972c76e7e9eb162

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Đức Phong phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện Ban Nội chính Trung ương; đại diện các cơ quan tham mưu của Đảng uỷ Khối DNTW và các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy NHCSXHTW.

Hội nghị đã được nghe báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ NHCSXHTW nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXHTW. Báo cáo khẳng định trong nửa đầu của nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhờ bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW; các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXHTW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và Nghị quyết của HĐQT, Đảng ủy NHCSXHTW đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành NHCSXH, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, Công đoàn NHCSXH, Đoàn Thanh niên NHCSXHTW triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động trong toàn hệ thống vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ NHCSXHTW trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục phát triển NHCSXH ổn định, bền vững, duy trì vai trò định chế tài chính công thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Kết quả, đến 30/6/2023, tổng nguồn vốn NHCSXH đạt 324.538 tỷ đồng, tăng 93.497 tỷ đồng so với 30/6/2020, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10%/năm; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 303.509 tỷ đồng, tăng 83.944 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 9,6%/năm, trong đó dư nợ theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 240.222 tỷ đồng, tăng 50.723 tỷ đồng, hằng năm đều hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng được giao, riêng 6 tháng đầu năm 2023 hoàn thành 92% kế hoạch tăng trưởng năm 2023; nợ quá hạn và nợ khoanh 1.907 tỷ đồng, chiếm 0,63%/tổng dư nợ.

Trong kỳ, đã có 7,5 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn từ NHCSXH, tổng doanh số cho vay đạt 268.930 tỷ đồng, với trên 6,6 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp thu hút, tạo việc làm cho trên 1,7 triệu lao động; giúp trên 167 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 3 triệu công trình nước sạch, vệ sinh ở nông thôn,… Tín dụng chính sách đã trở thành một kênh tín dụng quan trọng góp phần thực hiện CTMTQG về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

z4473085561491_0fe6a5f81eb7fdfc0a497bcf492f3df8

Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng kết luận Hội nghị

Nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy NHCSXHTW đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối tới các tổ chức đảng trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ với nhiều hình thức học tập đổi mới, linh hoạt, sáng tạo. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, tạo được đồng thuận, thống nhất của cấp ủy, ban điều hành và các cán bộ, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thông tin tuyên truyền tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.  Từ đầu nhiệm kỳ dến nay chưa có tổ chức đảng và đảng viên nào phải chuyển qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm và NHCSXH được Kiểm toán Nhà nước đã đánh giá đã thực hiện, chấp hành đúng quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản, kế toán, tín dụng chính sách và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tuân thủ theo quy định của Nhà nước, hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ giao, góp phần tích cực thực hiện các chính sách xã hội, CTMTQG về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm cho người lao động.

Trong kỳ Đảng ủy NHCSXHTW cũng đã thành lập các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy NHCSXHTW nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tạo sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của Đảng ủy; phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ luôn đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, vai trò hạt nhân của người đứng đầu, thường xuyên nghiên cứu đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục đạo đức nghề nghiệp được coi trọng. Các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động luôn nâng cao ý thức trách nhiệm, yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban điều hành, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực hưởng ứng công tác an sinh xã hội.

25

Toàn cảnh Hội nghị

Về nhiệm vụ đến hết nhiệm kỳ năm 2025, Đảng ủy NHCSXHTW đặt ra mục tiêu và các giải pháp để xây dựng Đảng bộ NHCSXHTW trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát triển NHCSXH thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài, đồng thời duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ, tập trung vào những lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần, góp phần thực hiện thành công các chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện công bằng xã hội và thực hiện các CTMTQG cũng như phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW Nguyễn Đức Phong biểu dương, đánh giá cao kết quả toàn diện về các mặt công tác Đảng và nhiệm vụ chính trị Đảng ủy NHCSXHTW đã đạt được trong 06 tháng đầu năm và trong nửa nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Nguyễn Đức Phong đề nghị Đảng ủy NHCSXHTW tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng ủy Khối đã quan tâm chỉ đạo sát sao Đảng ủy NHCSXHTW hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong thời gian qua. Tiếp thu chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí khẳng định Đảng ủy NHCSXHTW sẽ phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, công khai, minh bạch trong chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đồng chí cũng yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc tiếp tục triển khai đầy đủ, toàn diện các Chỉ thị, Nghị quyết, phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm; khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội các cấp đã đề ra.

Tại Hội nghị này, Đảng bộ NHCSXHTW đã công bố Quyết định và trao khen thưởng cho 09 tổ chức cơ sở đảng có thành tích tiêu biểu và 21 đảng viên đạt “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXHTW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

22

Các tổ chức Đảng nhận khen thưởng có thành tích tiêu biểu trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXHTW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

23

24

21 đảng viên đạt “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXHTW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

PV

Các tin bài khác