Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025

02/10/2020
(VBSP News) Ngày 02/10/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy NHCSXH TW tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc chủ trì Hội nghị.
6X0A4562-bai

Quang cảnh Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy NHCSXH TW đã lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng với nhiều kết quả nổi bật. NHCSXH đã chủ động tổ chức huy động nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng; giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, xâm nhập mặn tại các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Đến 30/9/2020, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 236.000 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước; tổng dư nợ đạt 221.600 tỷ đồng, tăng 10,4% tỷ đồng so với so với cùng kỳ năm trước với trên 6,5 triệu hộ còn dư nợ.
Nguồn vốn tín dụng đã giúp cho trên 1.540 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để SXKD, cải thiện cuộc sống; góp phần tạo việc làm cho trên 286.000 lao động, xây dựng trên 988.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, giúp gần 10.250 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập,…
Chín tháng qua, Đảng ủy NHCSXH TW cũng đã tập trung đẩy mạnh triển khai công tác xây dựng Đảng. Trong đó, chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có nhiều hoạt động cụ thể để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Điển hình là thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể cán bộ, đảng viên.
Ngoài ra, Đảng ủy còn tổ chức thành công Đại hội các chi, Đảng bộ trực thuộc, Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy NHCSXH TW đã triển khai nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc bám sát chương trình kiểm tra, giám sát của cấp trên để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp mình cho phù hợp; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2020
Đảng ủy NHCSXH TW cũng đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể quần chúng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực và tích cực tham gia các hoạt động phong trào cấp trên phát động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; quan tâm chăm lo và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và tham gia hiến máu nhân đạo; tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.
Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020, phát bểu tham gia tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng và Quyết định 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các giải pháp đồng bộ nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng một cách bền vững; nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại xã, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, công tác ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội. Tổ chức tổng kết Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020; nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030.
Trong công tác xây dựng Đảng, triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCSXH TW lần thứ V. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, - Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ NHCSXH TW 9 tháng qua; đồng thời yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW chỉ đạo các đơn vị sớm hoàn thành kế hoạch, tài chính, tín dụng và các nghiệp vụ khác của năm 2020, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng. Chú trọng tăng cường, giám sát từ xa, kiểm tra, kiểm soát nội bộ để kịp thời chấn chỉnh các sai sót, tồn tại nâng cao chất lượng hoạt động. Bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản đảm bảo phù hợp với thực tiễn hoạt động của NHCSXH; kịp thời giải quyết tồn tại, khó khăn để tạo hành lang, tiếp tục đưa hoạt động của NHCSXH ngày càng phát triển, ổn định.

PV

Các tin bài khác