Đảng bộ NHCSXH TW triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

03/07/2020
(VBSP News) Sáng ngày 03/7/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Dương Quyết Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TW, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW, Uỷ viên HĐQT - Tổng Giám đốc chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Năm 2020 là năm với nhiều sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước và là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đối với NHCSXH, năm 2020 là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2011 - 2020. Trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao, các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, Đảng ủy NHCSXH TW đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi nhánh tập trung giải ngân vốn tín dụng kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng, nâng tổng nguồn vốn đến 30/6/2020 đạt 226.560 tỷ đồng, tăng 14.667 tỷ đồng (6,9%) so với 31/12/2019, tổng dư nợ đạt 219.565 tỷ đồng, tăng 12.760 tỷ đồng so với 31/12/2019 (6,1%) với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đang còn dư nợ; nợ quá hạn và nợ khoanh chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp 0,7%/tổng dư nợ. Vốn tín dụng đã giúp cho trên 1.050 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn để sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần tạo việc làm cho trên 180 nghìn lao động, xây dựng trên 620 nghìn công trình NS&VSMTNT, giúp gần 8.500 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập,…cùng với đó, Đảng bộ NHCSXH TW còn chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, triển khai công tác xây dựng Đảng. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và có nhiều hoạt động cụ thể để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Sáu tháng đầu năm 2020, Đảng bộ NHCSXH TW thường xuyên nắm bắt, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động, dư luận xã hội; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ gắn với triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thông qua các hội nghị giao ban hàng tháng, các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ và trong sinh hoạt hàng ngày, với nội dung tuyên truyền trọng tâm là phòng chống dịch Covid-19, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Điểm nhấn trong hoạt động của Đảng bộ NHCSXH TW là đã kịp thời ban hành Nghị quyết, chỉ đạo về thực hiện công tác chống dịch Covid-19 và đã thành lập Ban chỉ đạo giám sát, tập trung bám sát nhiệm vụ chính trị và chỉ đạo các đơn vị tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, NHCSXH nhận vốn ủy thác đầu tư của ngân sách địa phương đạt 19.500 tỷ đồng tỷ đồng, tăng gần 15.700 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ thị;tăng gấp 4,1 lần so với giai đoạn trước khi có Chỉ thị.

Đảng ủy NHCSXH TW đã khẩn trương ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ công tác năm 2020 và lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc, chuyên môn, đoàn thể chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể, vai trò hạt nhân của người đứng đầu, vai trò của cấp ủy được nâng cao, đoàn kết nội bộ được giữ vững.Góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động…

Đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhận khen thưởng

Đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nhận khen thưởng

Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020, các đại biểu dự Hội nghị đã thống nhất với những nội dung cụ thể như: Chỉ đạo các đơn vị tập trung triển khai kế hoạch tín dụng năm 2020 đã được giao và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Quyết định số 401/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động khai thác, huy động các nguồn lực, kịp thời giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng. Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao. Nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045. Thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng một cách bền vững; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại xã, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, công tác ủy thác của các tổ chức chính trị - xã hội. Đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ; rà soát kiện toàn bộ máy tổ chức các cấp, chú trọng đến công tác luân chuyển cán bộ nhằm đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cho ngân hàng các cấp và tăng cường cán bộ cho các đơn vị có chất lượng hoạt động thấp. Tiếp tục tuyển dụng cán bộ đủ năng lực, trình độ bổ sung lao động cho các đơn vị trong hệ thống. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách tới cán bộ, viên chức, người lao động.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng bộ NHCSXH TW đã lãnh đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước giao, đặc biệt là Đảng bộ NHCSXH TW giữ vững mối đoàn kết thống nhất cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ đó tạo sức lan tỏa để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Về nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2020, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng yêu cầu các chi, Đảng bộ chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ NHCSXH TW, tiếp tục giải ngân vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách đáp ứng nhu cầu SXKD của người dân. Thực hiện thành công Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2011 - 2020 và chuẩn bị nghiên cứu, xây dựng chiến lược 2021 - 2030, phấn đầu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng đã được giao trong năm 2020.

Tại Hội nghị, Đảng uỷ NHCSXH TW đã công bố các Quyết định khen thưởng của Đảng bộ Khối DNTW và Đảng bộ NHCSXH TW cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

PV

Các tin bài khác