Hộ cận nghèo sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay

25/03/2020
(VBSP News) Trước đây, khi các hộ nghèo được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về tín dụng thì hộ cận nghèo lại chưa được thụ hưởng.
NHCSXH tỉnh Bình Định giải ngân vốn vay tại Điểm giao dịch xã

NHCSXH tỉnh Bình Định giải ngân vốn vay tại Điểm giao dịch xã

Những hộ cận nghèo thường không có tiềm lực về kinh tế, thiếu vốn sản xuất nên họ chưa có điều kiện thoát nghèo. Do vậy, mở rộng và thực hiện tốt chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi đối với hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo là rất cần thiết để người dân thoát nghèo bền vũng.
Hiện ranh giới giữa hộ nghèo vã hộ cận nghèo rất mong manh. Với phương thức làm ăn nhỏ lẻ, manh mún, phụ thuộc nhiều vào thòi tiết thì đôi khi, chỉ sau một đợt dịch bệnh, thiên tai, có ngươi đau ốm hoặc con cái đi học là hộ vừa thoát khỏi diện nghèo không còn vốn để đầu tư sản xuất.
Đến khi đáo hạn, nếu ngân hàng thu hết cả nợ gốc lẫn lãi, đối tượng này sẽ không còn nguồn để tái đầu tư nên rất dễ tái nghèo. Sau gần 6 năm triển khai, chính sách tín dụng này góp phần giải cơn khát vốn của nhiều hộ cận nghèo trên địa bàn huyện.
Bà Nguyễn Thị Loan ở thôn Thắng Kiên, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát (Bình Định) cho biết: Năm 2018, gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo thu nhập bấp bênh, khát vốn được chính quyền, hội, đoàn thể xem xét, cho vay 50 triệu đồng từ chương trình tín dụng hộ cận nghèo của NHCSXH huyện Phù Cát để mua 2 con bò sinh sản.
Đến nay, gia đình đã có 5 con bò và đã thoát nghèo bền vững, có điều kiện săm sửa các vật dụng thiết yếu cho gia đình. Hay bà Phạm Thị Kim Dung ở thôn Long Hậu, xã Cát Thắng, năm 2017, gia đình được vay 50 triệu đồng từ chương trình tín dụng hộ cận nghèo của NHCSXH huyện Phù Cát để mua 3 con bò sinh sản. Đến nay, gia đình bà đã có 7 con bò.
Chương trình cho vay hộ cận nghèo ngay từ khi mới triển khai đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện. NHCSXH huyện đã có sẵn các Điểm giao dịch ở cấp xã nên việc kháo sát, giải ngân cho vay rất thuận lọi, qua kiểm tra các hộ vay vốn đều sử dụng đùng mục đích và buóc đầu phát huy hiệu quả.
Cùng đó, công tác triển khai cho vay được tiến hành chặt chẽ, NHCSXH huyện đã khảo sát số hộ cận nghèo trẽn địa bàn, nám bắt nhu cầu vay của người dân để xây dựng kế hoạch tín dụng phù họp. Thường xuyên phối họp với UBND các xã, thị trấn các tổ chức hội, đoàn thể để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch tại xã; bão đàm các chỉ số giài ngân, thu nợ, thu lãi tại Điểm giao dịch xã, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân.
Ngoài ra, NHCSXH huyện còn phối hợp với các hội, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, ban giảm nghèo xã, thị trấn, Tổ tiết kiệm và vay vốn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng hộ cận nghèo, tham gia bình xét kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng.
Để đồng vốn chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn, ngành liên quan cần tiếp tục định hướng, hướng dân hộ vay cách làm kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sao cho phù họp với địa phương và nhu cầu thị trường.
Các hội, đoàn thể, ban giảm nghèo, Tổ tiết kiệm và vay vốn cũng phái tích cực kiểm tra, giám sát hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn; kịp thời bình xét cho nhũng hộ khó khăn có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế gia đình.

CTV

Các tin bài khác