Nâng cao chất lượng tín dụng ở Hà Tiên

25/03/2020
(VBSP News) Hà Tiên (Kiên Giang) là thành phố biên giới thuộc phía Tây Nam Tổ quốc, có cửa khẩu Quốc tế, giao thương hàng hóa giữa Việt Nam - Campuchia và các nước thuộc Tiểu vùng sông Mêkông, có đường biên giới trên bộ dài 13,5km, trên biển dài 26km. Diện tích tự nhiên 9.951,8ha, với 7 đơn vị hành chính gồm 5 phường, 2 xã trong đó có 1 xã đảo (Tiên Hải); thống kê hiện có hơn 16 hòn đảo lớn nhỏ; có tiềm năng thế mạnh về thương mại - dịch vụ - du lịch và khai thác, nuôi trồng thủy sản.
Nông dân Hà Tiên sử dụng vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển SXKD

Nông dân Hà Tiên sử dụng vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển SXKD

Toàn thành phố có 12.671 hộ, trong đó đồng bào DTTS là 2.589 hộ chiếm 20,43% (dân tộc Hoa 843 hộ, chiếm 6,6%; dân tộc Khmer 1.652 hộ, chiếm 9,35%; còn lại là dân tộc khác 94 hộ, chiếm 0,74%). Số hộ nghèo điều tra giai đoạn 2016 - 2020 là 729 hộ, tỷ lệ 6,04% (cuối năm 2019 là 190 hộ); hộ cận nghèo 260 hộ.
Đến nay, NHCSXH thành phố Hà Tiên đã triển khai cho vay 13 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ hơn 150 tỷ đồng với trên 5.100 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn ưu đãi để phát triển SXKD, nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,94% tông dư nợ. Nguồn vốn Trung ương và ngân sách địa phương đã đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi và mua bán nhỏ cho 3.136 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; cho vay hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng cho 341 lao động nhàn rỗi; giúp 84 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay vốn chi phí học tập cho con đi học; xây mới và nâng cấp sửa chữa 2.326 công trình vệ sinh và 1.946 công trình cung cấp nước sạch; tạo điều kiện cho 04 hộ gia đình được vay vốn về nhà ở xã hội để tự xây dựng mới nhà ở.

Riêng, tại xã đảo Tiên Hải là một trong những địa phương có chuyển biến rõ rệt trong việc tăng trưởng đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng. Năm 2017, dư nợ toàn xã là 3,9 tỷ đồng với 235 khách hàng dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn là 1,85%, số dư tiền gửi của các hộ thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn là 387 triệu đồng. Qua 3 năm triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp và đặc biệt kể từ khi Chỉ thị số 40-CT-TW, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương vào cuộc mạnh mẽ, đến nay dư nợ xã Tiên Hải đạt gần 7,7 tỷ đồng với 271 khách hàng dư nợ, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ còn 0,42%, số dư tiền gửi của các hộ thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn tăng lên 980 triệu đồng.
Song song, với việc bám sát thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng hàng năm được giao. NHCSXH thành phố Hà Tiên còn bám sát, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, tìm mọi biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn để các hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện, trong đó có xã Tiên Hải.
Để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, hàng năm, NHCSXH thành phố Hà Tiên tham mưu cho Ban đại diện HĐQT phân bổ kịp thời nguồn vốn vay đến các phường, xã căn cứ tỷ lệ hộ nghèo và các mục tiêu, chương trình, dự án phát triển kinh tế của địa phương. Nhằm chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng; hỗ trợ tối đa cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, NHCSXH thành phố giao dịch tại các Điểm giao dịch phường, xã niêm yết công khai các chủ trương, chính sách về chương trình tín dụng ưu đãi, lãi suất cho vay; công khai danh sách hộ vay trên địa bàn… Đến nay, toàn thành phố có 111 Tổ tiết kiệm và vay vốn; trong đó, Hội Nông dân 51 tổ, dư nợ ủy thác đạt trên 66 tỷ đồng; Hội Phụ nữ có 48 tổ, dư nợ ủy thác đạt gần 68 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh có 9 tổ, dư nợ ủy thác đạt gần 13 tỷ đồng và Đoàn Thanh niên có 3 tổ, dư nợ ủy thác đạt gần 4 tỷ đồng…
Bên cạnh mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới hoạt động và những giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian qua đã giúp cho hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi trên địa bàn thành phố Hà Tiên luôn đạt hiệu quả cao. Nhất là công tác quản lý nguồn vốn vay được các phường, xã quan tâm, chỉ đạo sát sao từ khâu thành lập Tổ tiết kiệm và vay vốn đến việc bình xét cho vay nên nguồn vốn ưu đãi được triển khai nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng. Các đối tượng trong diện thụ hưởng đã cơ bản được tiếp cận và sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả vốn vay.
Giám đốc NHCSXH thành phố Hà Tiên Phạm Hùng Cường cho biết: Hiện nay, mạng lưới hoạt động của NHCSXH thành phố được triển khai đến các khu phố, ấp trên địa bàn kể cả những ấp đảo nằm ở xa trung tâm xã. Với thủ tục cho vay đơn giản, giải ngân kịp thời, không chỉ góp phần giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội mà còn góp phần đẩy lùi tín dụng phi chính thức trên địa bàn thành phố.

Bài và ảnh Trần Thành Văn

Các tin bài khác