Hà Nội cho vay ưu đãi 650 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo trong mùa dịch Covid-19 (VTV1 - 19h - 17/4/2020)