Gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo

02/12/2021
(VBSP News) Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) vừa phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức lễ phát động ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.
quang ninh

Các doanh nghiệp, cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện Quảng Ninh tích cực tham gia hưởng ứng

Việc tổ chức ngày “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm tạo nguồn lực tài chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và của toàn xã hội trong việc tạo lập nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội; vận động các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia gửi tiền tiết kiệm tại NHCSXH.
Tại lễ phát động, đại diện lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quảng Ninh đã giới thiệu các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, hình thức gửi, địa điểm nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm đang áp dụng trong hệ thống NHCSXH.
Ngay sau buổi lễ phát động, nhiều cán bộ và người dân trên địa bàn tham gia gửi trên 50 Sổ tiết kiệm với số tiền gửi gần 1 tỉ đồng. Thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai tuyên truyền vận động cán bộ, nhân viên, người lao động các cơ quan đơn vị và người dân tham gia và tổ chức phát động tại 15 Điểm giao dịch xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đan Khuê

Các tin bài khác