Năm 2020, Thủ tướng giao kế hoạch vốn tín dụng chính sách xã hội là 8%

15/05/2020
(VBSP News) Ngày 12/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 632/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2020 cho NHCSXH.
a9-TP-D-NAI_9779

Người nghèo và các đối tượng chính sách nhận vốn vay ưu đãi tại Điểm giao dịch xã

Theo đó, kế hoạch năm 2020, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng của NHCSXH so với năm 2019 là 8%, tương ứng 14.400 tỷ đồng.
Tính đến hết năm 2019 tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 216.361 tỷ đồng, tăng 17.585 tỷ đồng so với năm 2018; đặc biệt, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 15.443 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,1% tổng nguồn vốn. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đến hết năm 2019 đạt 206.805 tỷ đồng.
Hiện cả nước có trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ.
Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong năm 2019 hỗ trợ vốn đầu tư SXKD, tạo việc làm cho hơn 266 nghìn lao động, trong đó giúp gần 7.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp hơn 36 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng trên 1,2 triệu công trình cung cấp NS&VSMTNT; xây dựng hơn 15 nghìn căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống; hơn 4.000 căn nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP,…

PV

Các tin bài khác