Giải ngân trực tiếp cho người lao động

08/05/2020
(VBSP News) NHCSXH triển khai thực hiện cho vay đối với người sử dụng lao động vay vốn lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Để hiểu rõ về điều kiện vay; mức cho vay và quy trình, thủ tục cho vay, giải ngân cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Giám đốc NHCSXH tỉnh Trần Duy Cường đã chia sẻ với phóng viên chúng tôi
ass

Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi Trần Duy Cường

Phóng viên: Xin ông cho biết, để được hưởng chính sách theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động phải đáp ứng những điều kiện nào?
Trả lời: Theo quy định, người sử dụng lao động được vay vốn với lãi suất 0%/năm để trả lương cho người lao động phải đáp ứng điều kiện cụ thể: Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020.
Bên cạnh đó, những doanh nghiệp đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả cho người lao động ngừng việc. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31/12/2019. Khách hàng có tên trong danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, khách hàng có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động phải có kế hoạch và cam kết trả nợ đầy đủ, đúng hạn.
Phóng viên: Vậy quy trình phê duyệt, thủ tục cho vay được quy định cụ thể như thế nào, thưa ông?
Trả lời: Theo quy định, chậm nhất ngày 5 hàng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn phải gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân).
Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, tổng hợp danh sách, trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc, danh sách người lao động bị ngừng việc, gửi chi nhánh NHCSXH cùng cấp và người sử dụng lao động trong danh sách. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.
Phóng viên: Để đồng vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, tránh tình trạng lợi dụng chính sách, ngân hàng sẽ triển khai giải ngân như thế nào, mức vay bao nhiêu, thưa ông?
Trả lời: Đối với những khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện vay sẽ được ngân hàng giải ngân kịp thời. Số tiền khách hàng vay được NHCSXH nơi cho vay chi trả hằng tháng đến người lao động bị ngừng việc trên cơ sở danh sách người lao động bị ngừng việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hàng tháng và theo đề nghị của khách hàng. Tuy nhiên, để đồng vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, tránh tình trạng lợi dụng chính sách, NHCSXH nơi cho vay sẽ thực hiện giải ngân trực tiếp đến người lao động bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của người lao động hoặc chi trả bằng tiền mặt tại trụ sở NHCSXH nơi cho vay. Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31/7/2020.
Theo quy định, mức cho vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong thời gian 3 tháng (từ tháng 4/2020 đến hết tháng 6/2020). Lãi suất cho vay là 0%/năm; lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm. Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng.
Xin cảm ơn ông!

Hồng Hoa thực hiện

Các tin bài khác