NHCSXH tỉnh Bình Phước cùng người dân vượt qua khó khăn trong mùa dịch Covid-19 (BPTV - 8/5/2020)