Đoàn Thanh niên nhận ủy thác vốn vay ưu đãi của NHCSXH trên 20.000 tỷ đồng

31/07/2017
(VBSP News) Sáng 31/7, tại Hà Nội, NHCSXH và Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 chương trình liên tịch giữa NHCSXH và Đoàn Thanh niên.
Quang cảnh Hội nghị Ảnh: Trần Giáp

Quang cảnh Hội nghị
                                                                                                                        Ảnh: Trần Giáp

Theo báo cáo, tính đến ngày 30/6/2017, tổng dư nợ Đoàn Thanh niên nhận ủy thác của NHCSXH là trên 20.000 tỷ đồng, thực hiện hơn 20 chương trình tín dụng ưu đãi, chiếm 12,6% trong tổng dư nợ ủy thác của NHCSXH, tăng gần 1.500 tỷ đồng so với cuối năm 2016. Trong đó 5 chương trình có dư nợ lớn là cho vay hộ nghèo 5.793 tỷ đồng; hộ cận nghèo 3.524 tỷ đồng; học sinh, sinh viên 1.805 tỷ đồng; hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn 2.608 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2.793 tỷ đồng. Năm chương trình trên chiếm tỷ trọng 80,1% tổng dư nợ của Đoàn Thanh niên với NHCSXH. Các tổ chức Đoàn cũng đang quản lý 24.181 Tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó số tổ tốt chiếm tỷ lệ 78,5%, khá chiếm 15% và số tổ trung bình là 3,1%.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động ủy thác vốn vay ưu đãi của Đoàn Thanh niên. Những năm qua, hoạt động của NHCSXH đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và xem đây như một giải pháp hữu hiệu nhất trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó, hoạt động của NHCSXH còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, vì vậy việc thực hiện ủy thác vốn vay ưu đãi đã nâng cao vai trò và vị thế của Đoàn Thanh niên trong các hoạt động kinh tế - xã hội của đất nước.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Trong những tháng còn lại của năm 2017, Đoàn Thanh niên tiếp tục phối hợp với NHCSXH, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40 về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, bao gồm các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu ý nghĩa, hoạt động của NHCSXH đến với bà con nhân dân và đoàn viên thanh niên. Rà soát, đôn đốc, thành lập Tổ tiết kiệm và vay vốn tại các xã trắng về tín dụng ưu đãi do Đoàn Thanh niên quản lý. Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách cho vay hộ mới thoát nghèo đến đoàn viên thanh niên biết để sớm hoàn thiện thủ tục vay vốn đối với những đối tượng này. Tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, dạy nghề… giúp các hộ vay vốn tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả vươn lên thoát nghèo bền vững. Xây dựng và nhân rộng những mô hình điểm thanh niên tích cực làm kinh tế, giảm nghèo hiệu quả. Phối hợp với NHCSXH và UBND các cấp thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt tại một số tỉnh, thành chất lượng tín dụng còn thấp.

CTV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác