Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách

26/07/2017
(VBSP News) Đó là nội dung chính đã được NHCSXH và Trung ương Hội CCB Việt Nam thống nhất tại Hội nghị sơ kết hoạt động uỷ thác vốn vay tín dụng chính sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 vừa diễn ra vào chiều 25/7/2017 tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam - Ủy viên HĐQT NHCSXH và đồng chí Nguyễn Văn Lý - Phó Tổng Giám đốc NHCSXH đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị

Tính đến ngày 30/6/2017, tổng dư nợ vốn vay của NHCSXH ủy thác qua Hội CCB đạt trên 26 nghìn tỷ đồng, chiếm 15,65% tổng dư nợ của NHCSXH, tăng gần 1.500 tỷ đồng so với cuối năm 2016. Hiện nay, Hội CCB đang quản lý 31.503 Tổ tiết kiệm và vay vốn với hơn 1 triệu hộ vay. Thông qua nguồn vốn ưu đãi đã giải quyết cho 31.750 hội viên CCB có việc làm ổn định. Riêng 6 tháng đầu năm 2017 Hội CCB đã giúp 6.544 hội viên CCB thoát nghèo, xóa được 1.228 căn nhà dột nát, tạm bợ cho hội viên…

Ngoài ra, Hội CCB còn phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và các hội, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy Đảng thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt là kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ tiết kiệm và vay vốn. Hiện nay, Hội CCB có trên 82% số tổ hoạt động tốt, còn lại các tổ hoạt động khá và trung bình. Thời gian qua Hội CCB cũng đã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác vốn vay ưu đãi tại cơ sở, duy trì các tiêu chí thi đua về kết quả ủy thác vốn vay nhằm tạo động lực thúc đẩy việc nâng cao chất lượng ủy thác của các cấp hội cơ sở,…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Văn Lý đánh giá cao vai trò của Hội CCB trong việc hỗ trợ hội viên CCB nghèo vay vốn phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. Có được những kết quả trên, trước hết là trong 6 tháng qua, NHCSXH và Trung ương Hội CCB đã phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Hội CCB và NHCSXH các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ưu tiên nguồn lực cho các đơn vị có chất lượng tín dụng còn thấp và đã có nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực để tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng. Đặc biệt, hướng tới Kỷ niệm 15 năm thành lập, NHCSXH đã phối hợp với 04 tổ chức hội, đoàn thể, trong đó có tổ chức Hội CCB tổ chức thành công Hội thi “Nghiệp vụ giỏi, tài năng văn nghệ” tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, đây là đợt sinh hoạt chính trị, chuyên môn, văn hóa sâu rộng giữa NHCSXH với các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, động viên và biểu dương cán bộ, viên chức, người lao động NHCSXH và cán bộ các tổ chức hội, đoàn thể.

Trong những tháng còn lại của năm 2017, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Lý đề nghị Hội CCB thực hiện tốt kế hoạch tín dụng nhằm đáp ứng đủ vốn cho các đối tượng thụ hưởng; tích cực tuyên truyền và triển khai cho vay đồng bào DTTS theo Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam - Ủy viên HĐQT NHCSXH cho biết, thời gian tới tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và phối hợp chặt chẽ với NHCSXH tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác, trong đó chú trọng đến việc nâng cao hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động giao dịch tại xã. Bên cạnh đó làm tốt công tác truyền thông công khai chính sách liên quan đến tín dụng ưu đãi, tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận, sử dụng vốn vay hiệu quả và phối hợp tổ chức thành công Hội thi “Nghiệp vu giỏi, tài năng văn nghệ” cấp khu vực, hướng tới Kỷ niệm 15 năm thành lập NHCSXH.

CTV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác