Đoàn công tác HĐQT NHCSXH làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Khánh Hoà và Ninh Thuận

16/04/2019
(VBSP News) Đoàn công tác của HĐQT NHCSXH do Thứ trưởng Bộ NNo&PTNT Trần Thanh Nam - Ủy viên HĐQT NHCSXH làm Trưởng đoàn vừa đi kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Ban đại diện HĐQT và NHCSXH tỉnh Khánh Hoà và Ninh Thuận.
Thứ trưởng Bộ NNo&PTNT Trần Thanh Nam - Ủy viên HĐQT NHCSXH làm việc tại tại Ninh Thuận

Thứ trưởng Bộ NNo&PTNT Trần Thanh Nam - Ủy viên HĐQT NHCSXH làm việc tại tại Ninh Thuận

Tại Khánh Hoà, Đoàn công tác đã được nghe Giám đốc NHCSXH tỉnh Võ Hải Thư báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019 của đơn vị. Tính đến hết tháng 3/2019, tổng nguồn vốn NHCSXH tỉnh quản lý 2.653 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn Trung ương hơn 2.333 tỷ đồng, vốn địa phương gần 320 tỷ đồng. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 2.646 tỷ đồng, với 119.020 hộ vay; nợ quá hạn chiếm 0,35% tổng dư nợ. Riêng chương trình cho vay nhà ở xã hội đã giải ngân hơn 58,5 tỷ đồng.

Các chương trình tín dụng chính sách đã tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống bà con, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào, vùng đặc biệt khó khăn, các vùng bãi ngang ven biển. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp trên 5.000 hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo; giải quyết việc làm cho 4.356 lao động; tạo điều kiện cho trên 1.000 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập; giúp 22.531 hộ xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn; 213 hộ mua nhà ở xã hội và xây, sửa nhà…

Tại Ninh Thuận, qua kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, trong năm 2018 và 3 tháng đầu năm 2019, NHCSXH tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chỉ tiêu tín dụng được giao. Kết quả, năm 2018 đã thực hiện đạt 99,63% chỉ tiêu tăng trưởng; 3 tháng đầu năm 2019 đã giải ngân đạt 72% chỉ tiêu tăng trưởng. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu của Chính phủ tại địa phương về giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 8,34%, với trên 14 ngàn hộ, giảm 6,46% so đầu giai đoạn, giảm 2,02% so cuối năm 2017; Đóng góp vào việc xây dựng 03 xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2018.

Vốn vay không những giúp bà con trên địa bàn, đặc biệt là đồng bào DTTS làm quen với việc vay vốn SXKD mà còn giúp họ chuyển biến về nhận thức, tiếp cận cách thức sản xuất hàng hóa, phát huy sự chủ động, sáng tạo để vươn lên, cải thiện và ổn định cuộc sống.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH hai tỉnh kiến nghị HĐQT, NHCSXH sớm ban hành cơ chế xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan, trong đó có quy định phù hợp với điều kiện đặc thù của hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS, nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng này có cơ hội phục hồi SXKD, vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, hằng năm cân đối bổ sung tăng nguồn vốn cho vay của chương trình cho vay giải quyết việc làm, cho vay hộ SXKD tại vùng khó khăn cho tỉnh nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tạo việc làm, tăng thu nhập cho đối tượng được thụ hưởng.

Thay mặt Đoàn công tác, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đánh giá cao công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư; việc bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương; công tác điều hành của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh trong kiện toàn bộ máy, thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng ưu đãi kết hợp phát triển kinh tế trên địa bàn thời gian qua. Thứ trưởng Trần Thanh Nam yêu cầu Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, phối hợp chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách về hoạt động tín dụng ưu đãi. Các hội, đoàn thể nhận ủy thác tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo sớm được vay vốn, biết cách làm ăn, thực hiện việc trả nợ đúng kỳ hạn. Kịp thời rà soát, xử lý nợ quá hạn, bị rủi ro do hạn hán, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân địa phương khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Thứ trưởng Trần Thanh Nam gợi ý tỉnh nên đề xuất NHCSXH nghiên cứu chương trình tín dụng khởi nghiệp cho sinh viên. Về các kiến nghị của địa phương, Đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ để đề xuất HĐQT, Tổng Giám đốc NHCSXH có cơ chế điều chỉnh phù hợp.

Văn Thanh - Phước Thảo thực hiện

Các tin bài khác