Viện Chiến lược Ngân hàng làm việc với NHCSXH

01/04/2019
(VBSP News) Đoàn công tác của Viện chiến lược Ngân hàng do Phó Viện Trưởng Nguyễn Thị Hiền cùng các các thành viên vừa có buổi làm việc với NHCSXH trao đổi về định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngành Ngân hàng năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2022. Tiếp và làm việc có Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Tú - Phó Chủ tịch HĐKH NHCSXH và Ban Giám đốc Trung tâm Đào tạo NHCSXH.
Quang cảnh buổi làm việc

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Tú đã khái quát tình hình triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ của NHCSXH năm 2018. Cụ thể, HĐKH của NHCSXH đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu được 08 đề tài nghiên cứu khoa họcbao gồm 04 đề tài cấp hệ thống và 04 đề tài cấp chi nhánh. Các đề tài được Hội đồng khoa học tuyển chọn, phê duyệt dựa trên tính cấp thiết, mục đích và nội dung nghiên cứu, xuất phát từ yêu cầu cụ thể trong công tác quản lý và tác nghiệp thực tiễn tại NHCSXH. Tuy nhiên, chất lượng một số đề tài nghiệm thu còn chưa cao, kết quả ứng dụng các giải pháp đề xuất trong các đề tài đã nghiệm thu vào thực tiễn còn hạn chế.

NHCSXH đề nghị Viện Chiến lược Ngân hàng hỗ trợ trực tiếp trong việc nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thay mặt cho Đoàn công tác, Phó Viện trưởng Nguyễn Thị Hiền tóm lược những vấn đề lớn của Ngành giai đoạn 2020 - 2022, tổng kết các vấn đề đã được nghiên cứu trong 5 năm trở lại đây, trên cơ sở đó đưa ra định hướng nghiên cứu cho năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời, Viện Chiến lược Ngân hàng cũng đề xuất một số nội dung phối hợp thực hiện kế hoạch hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với NHCSXH, đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình đào tạo hệ thống cán bộ cũng như phối hợp thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở giữa hai cơ quan.


PV

Các tin bài khác