Ban giảm nghèo xã và Trưởng thôn

(VBSP News) Tài liệu bổ ích phục vụ cho các giảng viên và học viên tham gia các khóa đào tạo của NHCSXH...
Đào tạo cán bộ Hội, Tổ, Xã   04/11/2012   Không bình luận 

Ban quản lý Tổ tiết kiệm và vay vốn

Đào tạo cán bộ Hội, Tổ, Xã   04/11/2012  

Cán bộ Hội, đoàn thể nhận ủy thác

Đào tạo cán bộ Hội, Tổ, Xã   04/11/2012   Không bình luận