Công đoàn phối hợp tham gia chỉ đạo, thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội

29/05/2023
(VBSP News) Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tới dự Đại hội có Phó Chủ tịch Công đoàn NHCSXH Trần Duy Đông; đại diện lãnh đạo NHNN chi nhánh tỉnh, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang và toàn thể đoàn viên Công đoàn trong chi nhánh.
Phó Chủ tịch Công đoàn NHCSXH Trần Duy Đông chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2023 - 2028

Phó Chủ tịch Công đoàn NHCSXH Trần Duy Đông chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hậu Giang đã thể hiện rõ vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, tổ chức công đoàn; nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực của Công đoàn đã tạo ảnh hưởng lớn trong Ngành ngân hàng và địa phương. Công đoàn cũng đã làm tốt công tác an sinh xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội trong công tác giảm nghèo, hỗ trợ các đối tượng chính sách, đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Công đoàn còn phát động trong cán bộ, đoàn viên tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn thông qua kết quả các chỉ tiêu về nguồn vốn, dư nợ hàng năm đều tăng; trong đó, nguồn vốn tăng gần 1.662 tỷ đồng, tương đương 82,4%, dư nợ tăng hơn 1.653 tỷ đồng, tương đương 82,2% so với đầu nhiệm kỳ; riêng nợ quá hạn giảm 0,23% so với đầu nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ, hệ thống tổ chức Công đoàn được kịp thời kiện toàn và củng cố; đến nay, tổng số đoàn viên là 110 người, tăng 3 người so đầu nhiệm kỳ, chiếm 100% trên tổng số đoàn viên, người lao động của đơn vị…

Với kết quả thắng lợi của nhiệm kỳ qua, Đại hội lần thứ VI đã thống nhất thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu, làm cơ sở phấn đấu thực hiện trong 5 năm tới. Trong đó, hàng năm, Công đoàn cơ sở và trên 90% công đoàn bộ phận đạt danh hiệu: hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có công đoàn bộ phận không hoàn thành nhiệm vụ; phối hợp tham gia chỉ đạo, thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách xã hội và tín dụng đặc thù của địa phương; đảm bảo 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đúng đối tượng, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính do NHCSXH cung cấp.

Ngoài ra, phối hợp tham gia chỉ đạo, thực hiện tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách xã hội hàng năm từ 8 - 10%; tỷ lệ nợ quá hạn ít nhất bằng mức bình quân chung trong toàn quốc; tích cực xử lý để giảm nợ khoanh, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ nợ khoanh chiếm 0,4%/tổng dư nợ; 100% Tổ tiết kiệm và vay vốn được xếp loại tốt, khá, không có tổ xếp loại yếu kém; 100% NHCSXH cấp huyện, 100% xã có chất lượng tín dụng chính sách xếp loại tốt; 100% Điểm giao dịch tại xã xếp loại tốt theo tiêu chí chấm điểm của NHCSXH…

Phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã bầu 7 đồng chí đủ tiêu chuẩn đại diện đoàn viên, người lao động vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Hậu Giang khóa VI; bầu 2 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

CTV

Các tin bài khác