Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ VII

30/05/2023
(VBSP News) Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Yên Bái vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH Nguyễn Mạnh Tú.

Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH Nguyễn Mạnh Tú chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trưởng Ban Kiểm soát NHCSXH Nguyễn Mạnh Tú chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

Nhiệm kỳ 2017 - 2023, hoạt động Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Yên Bái được triển khai đồng bộ, sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động. Hàng năm, 100% đoàn viên công đoàn, người lao động được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và công đoàn cấp trên. Hoạt động công đoàn đã bám sát các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội VI, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao.

Thực hiện việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn chi nhánh. Công đoàn cơ sở đã tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng mối quan hệ lao động ổn định và đồng bộ trong đơn vị. Hằng năm, trên 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc. Nhiều năm liền, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tham gia quản lý, không ngừng chăm lo và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ và người lao động ngày càng phát triển, vững mạnh; phấn đấu tăng trưởng tín dụng bình quân hằng năm đạt tối thiểu từ 10% trở lên; 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ tài chính do NHCSXH cung cấp; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,15% tổng dư nợ…

Với tinh thần dân chủ, nhất trí cao, Đại hội đã bầu 07 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Vũ Đồng

Các tin bài khác