Đại hội Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (PTD - 28.5.2023)