“Cánh tay nối dài” của NHCSXH

03/04/2018
(VBSP News) Thông qua hoạt động ủy thác, trong năm qua, các tổ chức hội, đoàn thể khẳng định hiệu quả và vai trò trong công tác tín dụng chính sách, trở thành “cánh tay nối dài” của hệ thống NHCSXH, đem đồng vốn của Chính phủ đến với hộ gia đình nghèo, hộ đồng bào DTTS và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Hộ nghèo ở Lào Cai nhận vốn vay ưu đãi tại Điểm giao dịch xã

Hộ nghèo ở Lào Cai nhận vốn vay ưu đãi tại Điểm giao dịch xã

Kết thúc năm 2017, doanh số cho vay ủy thác thông qua các hội, đoàn thể đạt 711 tỷ đồng, với 20.342 lượt hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai được vay vốn tín dụng chính sách. Trong đó, doanh số cho vay thông qua Hội Phụ nữ đạt 195 tỷ đồng; Hội Nông dân 190 tỷ đồng; Hội CCB 152 tỷ đồng và Đoàn Thanh niên 174 tỷ đồng… Đặc biệt chất lượng tín dụng ngày càng được nâng cao. Toàn tỉnh có 2.360/2.447 Tổ tiết kiệm và vay vốn không có nợ quá hạn; 103/164 xã không có nợ quá hạn; có 524 hội, đoàn thể cấp xã không có nợ quá hạn.

Những con số ấy là minh chứng rõ nét cho việc NHCSXH tỉnh Lào Cai và các tổ chức hội, đoàn thể quan tâm phối hợp chỉ đạo có hiệu quả hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại địa phương. Công tác giải ngân được triển khai nhanh chóng, kịp thời, đến đúng đối tượng thụ hưởng, giúp hàng chục nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách có vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện và dần ổn định cuộc sống.

Ông Đoàn Văn Lưu - Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Lào Cai cho biết: Bên cạnh việc phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng, các tổ chức hội, đoàn thể đã động viên tuyên truyền cho hội viên nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tác dụng của việc dành dụm chi tiêu, hăng hái thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ, tạo thói quen gửi tiết kiệm hằng tháng nhằm tích góp, tạo nguồn hỗ trợ cho việc trả nợ NHCSXH; tạo lập dần vốn tự có, đồng thời để bổ sung nguồn vốn vay tại NHCSXH…

Xác định Tổ tiết kiệm và vay vốn chính là “cánh tay nối dài” của hệ thống NHCSXH, ngay từ đầu năm, công tác kiểm tra giám sát tiếp tục được phối hợp, tăng cường quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp tỉnh đã chủ động phối hợp với NHCSXH xây dựng kế hoạch tại các Điểm giao dịch xã, tại  các Tổ tiết kiệm và vay vốn, các hộ hội viên vay vốn… NHCSXH tỉnh đã phối hợp với 4 tổ chức hội, đoàn thể chủ động nắm bắt kịp thời thiệt hại của khách hàng vay vốn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ rủi ro, xóa nợ, khoanh nợ, kéo dài thời gian nợ nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho người vay vốn khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Bà Thào Thị Tùng - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lào Cai cho biết: Đơn vị đang quản lý dư nợ 677 tỷ đồng, chiếm 27,4% trên tổng dư nợ ủy thác, với 18.886 hộ vay vốn thuộc 638 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Mặc dù các tổ chức hội cấp cơ sở đã làm tốt công tác ủy thác vốn vay cho hội viên phụ nữ tiếp cận và sử dụng hiệu quả đồng vốn tín dụng chính sách, tuy nhiên, vấn đề đang đặt ra trong công tác quản lý vốn tín dụng chính sách là tình trạng người dân vay vốn đi làm ăn xa gây khó khăn trong công tác đôn đốc trả lãi… rất cần chính quyền địa phương đề xuất những biện pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Không chỉ giúp các hội viên phụ nữ nghèo, hội viên phụ nữ làm chủ kinh tế có điều kiện để tăng gia sản xuất, phát triển chăn nuôi, đưa giống cây con mới vào canh tác trên đồng đất, đồng vốn tín dụng chính sách còn giúp nhiều đoàn viên thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Anh Vũ Cao Minh - Phó bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai khẳng định: Nguồn vốn tín dụng chính sách thông qua hoạt động ủy thác đã trở thành nguồn lực quan trọng trong công tác khởi nghiệp của thanh niên nông thôn, các doanh nghiệp trẻ, đặc biệt là rất hữu ích với các gia đình có thanh niên làm chủ, thanh niên DTTS nghèo. Biết bao nhiêu thanh niên đã biến khát vọng, ước mơ thành hiện thực bằng chính thành quả lao động từ bàn tay khối óc với sự giúp sức của đồng vốn tín dụng chính sách.

Năm 2018, năm bản lề thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, với mong muốn tiếp tục phối hợp thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý tín dụng chính sách trên địa bàn, NHCSXH tỉnh Lào Cai và 4 tổ chức hội, đoàn thể đã đề xuất nhiều giải pháp trong tổ chức triển khai thực hiện, tháo gỡ những khó khăn, nhằm phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch TW giao về nguồn vốn và tăng trưởng dư nợ. “Trong đó, Ban đại diện và các tổ chức hội, đoàn thể phải làm tốt công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng của Đảng và Nhà nước với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Hướng dẫn hộ vay vốn sử dụng đồng vốn đúng mục đích, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Phối hợp chỉ đạo rà soát, đôn đốc thu hồi nợ khoanh, nhằm giảm nợ khoanh góp phần ngăn chặn sinh nợ quá hạn. Tiếp tục nâng cao chất lượng giao dịch xã; chỉ đạo hội, đoàn thể cấp xã kiểm tra, giám sát Tổ tiết kiệm và vay vốn làm thật tốt công tác bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng, mục đích vay vốn nhằm nâng cao chất lượng cho vay”, ông Đoàn Văn Lưu cho biết thêm. 

Bài và ảnh Kiều Lê

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác