Ban dự án hiện đại hóa tin học ngân hàng làm việc với chi nhánh tỉnh Hà Nam

03/03/2014
(VBSP News) Nhằm đánh giá kết quả sau một thời gian triển khai thực hiện hệ thống Intellect, cũng như giải quyết vướng mắc trong quá trình vận hành hệ thống tại cơ sở để ban hành chính thức quy trình nghiệp vụ trên hệ thống phần mềm ứng dụng Intellect, Đoàn công tác Ban dự án hiện đại hoá tin học Ngân hàng do đồng chí Hoàng Minh Tế - Phó Tổng giám đốc vừa có buổi kiểm tra thực tế tại cơ sở và làm việc với chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam.
Trước khi làm với chi nhánh Hà Nam, Phó Tổng giám đốc Hoàng Minh Tế đã trực tiếp đi kiểm tra vận hành hệ thống Intellect tại Điểm giao dịch xã An Lão, huyện Bình Lục

Trước khi làm với chi nhánh Hà Nam, Phó Tổng giám đốc Hoàng Minh Tế đã trực tiếp đi kiểm tra vận hành hệ thống Intellect tại Điểm giao dịch xã An Lão, huyện Bình Lục

Tại buổi làm việc với tập thể chi nhánh tỉnh Hà Nam, Giám đốc Lê Văn Hoạch - đã báo cáo với Phó Tổng giám đốc tóm tắt hoạt động tín dụng của đơn vị và quy trình triển khai hệ thống Intellect, Intellect offline; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị trong thời gian thực hiện.

Theo ông Hoạch, xác định công tác chuẩn hoá dữ liệu và thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ chương trình Kế toán giao dịch sang chương trình Intellect là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của chi nhánh.

Ban lãnh đạo đơn vị đã nhận thức rõ và chỉ đạo quyết liệt, thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án hiện đại hoá tin học và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, cá nhân phụ trách đơn vị để chỉ đạo và thực hiện. Cùng với đó, Ban chỉ đạo đã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện khẩn trương phù hợp với tình hình đặc điểm.

Thành lập Nhóm hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ chủ yếu là cán bộ Phòng Tin học để hỗ trợ triển khai chương trình tại cơ sở; thường xuyên hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ trên chương trình Intellect và Intellect offline đúng quy định. Bên cạnh đó, Nhóm đã thực hiện cấu hình chương trình truyền file (file Trans) để giúp các đơn vị nhận được đầy đủ các file dữ liệu đầu ngày giao dịch xã và các file báo cáo cuối ngày (EOD) của hệ thống Intellect xuất về hằng ngày để đối chiếu kiểm tra số liệu; Ban chỉ đạo cùng Nhóm hỗ trợ trực tiếp xuống Điểm giao dịch xã kiểm tra, hỗ trợ các buổi trực giao dịch để giúp Tổ giao dịch và đánh giá khả năng vận hành của cán bộ giao dịch. Đồng thời, nắm bắt các thông báo, chỉ đạo của Ban dự án để phổ biến thực hiện đúng theo quy định, như thông báo về đăng ký tài sản đảm bảo; quy định về thời gian đóng quỹ; đóng POS… Nhóm hỗ trợ cũng luôn cập nhật đầy đủ các phiên bản chương trình Intellect offline để đảm bảo đồng bộ với cấu trúc dữ liệu giao dịch xã nhận về hằng ngày trên hệ thống.

Chủ trì buổi làm việc với chi nhánh, Phó Tổng giám đốc Hoàng Minh Tế cũng đã giải đáp kịp thời, rõ ràng những vướng mắc đơn vị đang triển khai

Chủ trì buổi làm việc với chi nhánh, Phó Tổng giám đốc Hoàng Minh Tế cũng đã giải đáp kịp thời, rõ ràng những vướng mắc đơn vị đang triển khai

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc Hoàng Minh Tế ghi nhận những nỗ lực của chi nhánh khi triển khai vận hành chương trình và giải đáp những vướng mắc khi thao tác trên hệ thống Intellect của các cán bộ.

Liên quan đến những khó khăn, kiến nghị và giải đáp thắc mắc, Phó Tổng giám đốc đã chỉ rõ những vấn đề chi nhánh đang gặp phải khi vận hành các chức năng của hệ thống Intellect. Phó Tổng giám đốc nhấn mạnh: để triển khai thành công hệ thống Intellect core banking cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình thực hiện của hệ thống; chi nhánh cần trao đổi, bám sát chặt chẽ Ban dự án ở Trung ương để có những hỗ trợ kịp thời cho đơn vị.

Đối với mô hình giao dịch một cửa cần phải có kế hoạch tập huấn cụ thể cho giao dịch viên, kiểm soát viên.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc chỉ đạo chi nhánh tỉnh Hà Nam thường xuyên trao đổi với Ban dự án hiện đại hóa tin học ngân hàng để nhận được sự hỗ trợ tích cực và tạo điều kiện thuận lợi nhất nhằm thực hiện thành công Dự án hiện đại hóa tin học của NHCSXH. 

PV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác