Các ngân hàng Khối Doanh nghiệp Trung ương đẩy mạnh hỗ trợ an sinh xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long

25/02/2014
(VBSP News) Bám sát các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng đồng bằng sông Cửu Long (ÐBSCL), hệ thống ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đẩy mạnh công tác hỗ trợ an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo đối với các khu vực khó khăn tại đây.
NHCSXH tỉnh Hậu Giang đã cho vay các chương trình để đáp ứng và giải ngân hiệu quả nguồn vốn, góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. (Trong ảnh: Nông dân xã Hỏa Tiến, TP. Vị Thanh, Hậu Giang thu hoạch dứa)  Ảnh: Lê Thọ

NHCSXH tỉnh Hậu Giang đã cho vay các chương trình để đáp ứng và giải ngân hiệu quả nguồn vốn, góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo ở địa phương (Trong ảnh: Nông dân xã Hỏa Tiến, TP. Vị Thanh, Hậu Giang thu hoạch dứa)
                                                                                                                                                                   Ảnh: Lê Thọ

Bám sát các chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vùng ÐBSCL, hệ thống ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đẩy mạnh công tác hỗ trợ an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo đối với các khu vực khó khăn tại đây.

Một năm qua, các ngân hàng đã đóng góp 612 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội cho đồng bào Tây Nam Bộ, chiếm hơn 47% tổng tài trợ an sinh xã hội cho cả nước. Ðồng thời, ngành Ngân hàng cũng tích cực đầu tư vào các dự án lớn, dự án trọng điểm của khu vực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng. Theo đó, các tổ chức tín dụng đã ký hợp đồng cam kết đầu tư tín dụng đối với bảy dự án trên địa bàn bốn tỉnh khu vực ÐBSCL với tổng số vốn khoảng 28 nghìn tỷ đồng.

Từ nay đến năm 2015, có 83 dự án đã, đang và dự kiến đầu tư tại khu vực Tây Nam Bộ với số tiền lên đến 19.813 tỷ đồng. Các dự án tập trung đầu tư, cho vay các lĩnh vực thế mạnh của khu vực như chế biến lúa gạo, thủy sản, chế biến thức ăn chăn nuôi. Các ngân hàng đã thực hiện ký kết 11 hợp đồng với tổng giá trị hơn 5.508 tỷ đồng.

Vấn đề an sinh xã hội luôn được các ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương quan tâm (Ảnh: Vốn ưu đã của NHCSXH đã mở ra nhiều cơ hội thoát nghèo cho hộ dân ở trong vùng ĐBSCL)

Vấn đề an sinh xã hội luôn được các ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương quan tâm (Ảnh: Vốn vay ưu đãi của NHCSXH đã mở ra nhiều cơ hội thoát nghèo cho hộ dân trong vùng ĐBSCL)

Theo Báo Nhân dân

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác