NHCSXH tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2014

27/02/2014
(VBSP News) Cùng với các chi nhánh khác trong hệ thống, sáng 26/2/2014, tại Thanh Hóa, NHCSXH chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2014.
Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Quyết Thắng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc; đồng chí Đoàn Văn Khải - Chủ tịch Công đoàn NHCSXH.

Báo cáo kết quả hoạt động chuyên môn năm 2013 của NHCSXH chi nhánh tỉnh Thanh Hóa được đồng chí Giám đốc Lê Hữu Quyền trình bày, nêu bật: Năm 2013, chi nhánh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu xoá nghèo, phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Đến 31/12/2013 tổng nguồn vốn của chi nhánh đạt 6.740; tăng 370 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương 6.441 tỷ đồng, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương 121 tỷ đồng; nguồn vốn huy động tại địa phương 178 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 6.687 tỷ đồng, trong đó tập trung vào các chương trình tín dụng lớn là cho vay hộ nghèo, HSSV, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, hộ cận nghèo và nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn,…

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2013, NHCSXH chi nhánh tỉnh Thanh Hóa cũng đã thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban đại diện HĐQT, xây dựng thành công mạng lưới hoạt động tại 26 Phòng giao dịch và 637 Điểm giao dịch xã. Trong năm, chi nhánh mở 12 lớp đào tạo chương trình Intelect cho 334 cán bộ nhằm thực hiện tốt Đề án hiện đại hóa tin học, thực hiện thí điểm thành công đề án đưa Chủ tịch UBND xã vào Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện. Đây là điểm nhấn trong hoạt động của đơn vị năm 2013.

Phát huy những thành tích đạt được, năm 2014, NHCSXH chi nhánh tỉnh Thanh Hóa đã và đang chuẩn bị tốt các điều kiện, tập trung lực lượng để thực hiện chuyển đối thành công chương trình Intellect theo yêu cầu của Ban quản lý dự án hiện đại hóa tin học; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; tích cực huy động, khai thác tốt các nguồn vốn tại địa phương để đáp ứng nhu cầu giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi, phấn đấu sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao; tổ chức lại hoạt động giao dịch xã đáp ứng với công tác hiện đại hóa trong hoạt động tin học ngân hàng; tích cực tham mưu cho Ban đại diện HĐQT xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát tại cơ sở… phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014.

Phát biểu tại Hội nghị đại biểu người lao động NHCSXH chi nhánh tỉnh Thanh Hóa, Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng đánh giá cao chi nhánh thời gian qua đã bám sát chỉ đạo điều hành của Trung ương triển khai tốt các hoạt động; đã đoàn kết, thống nhất, cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào đoàn thể khác; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của cán bộ, viên chức và người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt chế độ đối với người lao động theo quy định.

Tổng giám đốc yêu cầu trong năm nay chi nhánh tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn ưu đãi của các khách hàng.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã chứng kiến Lễ ký kết giao ước thi đua và Thỏa ước lao động năm 2014 giữa người sử dụng lao động là Giám đốc và đại diện người lao động là Chủ tịch Công đoàn cơ sở NHCSXH chi nhánh tỉnh Thanh Hóa.

Tổng giám đốc cùng các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết

Tổng giám đốc cùng các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết

Tin và ảnh CTV

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác