Ấn tượng NHCSXH thành phố Hà Nội

Tháng 10 năm 2014 vừa tròn 60 năm giải phóng Thủ đô, cũng là thời gian NHCSXH TP. Hà Nội kỷ niệm 12 năm thành lập. Từ một TCTD đặc thù của Nhà nước gặp không ít khó khăn do thiếu thốn cả về nguồn vốn hoạt động, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ trong những ngày đầu, bằng sự nỗ lực vượt khó, đến nay, đơn vị đã có những bước tiến đáng tự hào cả về số lượng, chất lượng và quy mô tổ chức. Đặc biệt, kể từ năm 2009, cùng với sự kiện hợp nhất Hà Nội và Hà Tây, hai NHCSXH cũng tiến hành sáp nhập đã tạo thêm sức mạnh mới, đó là có điều kiện thực hiện được mục tiêu tập trung huy động các nguồn lực tài chính để tạo lập nguồn vốn; đồng thời tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách của Nhà nước.

Trải qua 12 năm, thời gian chưa phải là nhiều, nhưng với NHCSXH TP. Hà Nội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Từ 3 chương trình tín dụng nhận bàn giao khi thành lập với dư nợ 300 tỷ đồng, đến nay NHCSXH đang triển khai cho vay 11 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ 4.564 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2014, ở tất cả 25 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đã tạo điều kiện hỗ trợ vốn có hiệu quả cho trên 1.190 nghìn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần giúp trên 180 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho khoảng 415 nghìn lao động, tạo điều kiện cho hơn 130 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng cải tạo 290 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, hỗ trợ xây dựng hơn 7.200 ngôi nhà vững chắc cho hộ nghèo; góp phần thiết thực thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội.

Để chuyển tải, nhanh chóng, thuận lợi nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ tối đa cho người nghèo, NHCSXH TP. Hà Nội đã tăng cường mối quan hệ với cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội. Hiện tại nhiều hoạt động tín dụng chính sách đã được đưa vào các Nghị quyết của Đảng uỷ xã, tạo cơ sở tích cực cho việc triển khai thực thực hiện. Hầu hết các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương đã nhận thức đúng đắn về chủ trương, chính sách của Chính phủ về tín dụng chính sách, từ đó tích cực vào cuộc chỉ đạo sát sao cũng như thực hiện việc uỷ thác, vay vốn ưu đãi, sử dụng vốn vay đúng mục đích, đạt hiệu quả.

Cùng với đó, trong những năm qua, nhất là trong năm 2014, NHCSXH TP. Hà Nội đã đẩy mạnh việc củng cố, kiện toàn Tổ tiết kiệm và vay vốn. Với 8.033 tổ hoạt động đều đặn đã kết thành mạng lưới rộng khắp đến từng thôn xóm, phố phường đã góp phần triển khai nhanh chóng các chương trình tín dụng chính sách cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả nguồn vốn tín dụng, giảm đáng kể số nợ quá hạn (cụ thể năm 2013 giảm 1,1 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm 2014 giảm 3,1 tỷ đồng…).

Đáng kể nữa là trong 12 năm qua, bình quân mỗi năm NHCSXH TP. Hà Nội đã nhận uỷ thác từ ngân sách của thành phố tới 100 tỷ đồng. Đến đầu tháng 10 lịch sử năm nay, tổng nguồn vốn nhận uỷ thác từ vốn ngân sách thành phố và các quận, huyện, thị xã là 986 tỷ đồng.

Nhìn lại chặng đường 12 năm thành lập, NHCSXH TP. Hà Nội đã để lại những dấu ấn quan trọng trong lòng người dân Thủ đô và cả nước với nhiều chương trình tín dụng ưu đãi hiệu quả, hỗ trợ kịp thời việc phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, xóa nghèo bền vững, ổn định và nâng cao dần cuộc sống. Ấn tượng đậm nét về một Ngân hàng Chính sách đang nỗ lực hoạt động có hiệu quả trên địa bàn Thủ đô Hà Nội anh hùng, văn minh và hoà bình.

Phóng viên Thanh An - Trần Việt xin chia sẻ cùng bạn đọc một số hình ảnh vừa được thực hiện đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014).