Nâng cao hiệu quả nguồn vốn ưu đãi ở Hà Giang

08/12/2016
(VBSP News) Ngày 22/11/2014, Ban Bí thư TW Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị, tỉnh Hà Giang đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động tín dụng chính sách xã hội được thực hiện hiệu quả.
Gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn ở xã Bằng Lang, huyện Quang Bình vay vốn chính sách, áp dụng công nghệ VietGAP vào vườn cam, nay cho năng suất, hiệu quả rất cao

Gia đình ông Nguyễn Thanh Tuấn ở xã Bằng Lang, huyện Quang Bình vay vốn chính sách, áp dụng công nghệ VietGAP vào vườn cam, nay cho năng suất, hiệu quả rất cao

Là tỉnh vùng cao biên giới, kinh tế còn nhiều khó khăn, Hà Giang đặc biệt coi trọng nguồn vốn chính sách xã hội, coi đây là động lực quan trọng giúp đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, ở một số cấp ủy, chính quyền huyện, xã chưa có sự quan tâm, vào cuộc đúng mức trong việc triển khai tín dụng chính sách, coi nhiệm vụ này là của NHCSXH. Điều đó dẫn đến những hạn chế nhất định, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả triển khai tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Hạn chế nêu trên cơ bản đã được giải quyết sau khi tỉnh Hà Giang quán triệt sâu sắc Chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Hà Giang cho biết: Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã bám sát Chỉ thị 40 và đã ban hành Kế hoạch chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, nâng cao trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với tín dụng chính sách xã hội; tập trung nguồn lực và hoàn thiện cơ chế, chính sách; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của NHCSXH.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 40, việc triển khai tín dụng chính sách xã hội ở tỉnh Hà Giang đã có những chuyển biến tích cực. Rõ nét nhất là cấp ủy, chính quyền cơ sở đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trước kia, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đảm nhiệm, nhưng hiện nay cương vị đó lại do đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp đảm nhiệm. Sự thay đổi này giúp công tác chỉ đạo thực hiện tín dụng chính sách tập trung, quyết liệt, hiệu quả hơn. Chủ tịch UBND huyện Quang Bình, Nguyễn Tiến Dũng cho rằng: Người đứng đầu chính quyền đảm nhiệm Trưởng Ban đại diện HĐQT chắc chắn giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo sẽ quyết liệt hơn. Ví dụ như trong các cuộc họp giao ban, khi cơ sở báo cáo phát sinh những vấn đề hạn chế, vướng mắc thì trực tiếp đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện có thể giải quyết được luôn chứ không cần xin ý kiến như cấp phó đảm nhiệm chức vụ này. Việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền còn giúp đồng vốn cho người nghèo gắn với các chương trình, chính sách phát triển kinh tế trọng tâm ở từng địa phương.

Thôn Thượng Bằng, xã Bằng Lang, huyện Quang Bình có 136 hộ, trong đó có hơn 90% số hộ được vay vốn NHCSXH. Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Thượng Bằng, Lê Thành Nam cho biết: Tôi vừa nắm được chủ trương, chính sách của xã, lại vừa trực tiếp giúp bà con vay vốn, cho nên khi nhân dân trong thôn vay vốn mình định hướng luôn cho bà con cách sử dụng đồng vốn đúng mục đích… Hiện, phần lớn các hộ vay vốn về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng, chăm sóc cam theo quy trình VietGap; sản xuất lúa chất lượng cao… Rất hợp với định hướng phát triển kinh tế hộ gia đình của Đảng bộ xã Bằng Lang. Đồng vốn chính sách được sử dụng hiệu quả, cuộc sống của người dân ở thôn Thượng Bằng khá hơn, cả thôn không hộ gia đình nào để nợ quá hạn với NHCSXH.

Vườn cam có diện tích 3ha của gia đình anh Nguyễn Thanh Tuấn ở thôn Thượng Bằng bắt đầu cho thu hoạch. Vụ cam năm nay, cây cam sai quả, mẫu mã đẹp hơn, bán được giá hơn vụ cam năm trước. “Để có được vườn cam đẹp, chất lượng đồng đều, gia đình đã chăm sóc cây cam theo đúng quy chuẩn kỹ thuật của quy trình sản xuất cam VietGap. Quy trình ngặt nghèo, đầu tư lớn cho nên gia đình tôi vay 50 triệu đồng từ NHCSXH huyện Quang Bình. Nhờ có vốn vay ưu đãi nên vườn cam của gia đình mới được sản xuất theo đúng quy hoạch, chủ trương phát triển vùng trồng cam VietGap của huyện Quang Bình”, anh Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ.

Thực hiện Chỉ thị 40, NHCSXH tỉnh Hà Giang đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, chủ động thực hiện tốt việc huy động, quản lý sử dụng vốn. Nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội, phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ, đem lại tiện ích cho người nghèo và đối tượng chính sách. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn.

“Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 40, việc triển khai tín dụng chính sách có sự đột phá tích cực. Chất lượng tín dụng nâng lên, tỷ lệ nợ quá hạn, lãi tồn đọng giảm xuống, chất lượng hoạt động của Tổ tiết kiệm vay vốn tăng lên. Tổng dư nợ ước đến hết năm 2016 đạt 2.190 tỷ đồng, tăng 239 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng là 12%. Nợ quá hạn 6,4 tỷ đồng, giảm 2,1 tỷ đồng so với đầu năm. Ý thức tiết kiệm của người nghèo cũng được cải thiện rõ rệt, thể hiện ở số thành viên tham gia gửi tiền tiết kiệm tăng từ 36% năm 2014 lên 83% năm 2016. Qua đó giúp tỉnh thực hiện thắng lợi công cuộc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, Chủ tịch tỉnh Hà Giang, Nguyễn Văn Sơn khẳng định.

Bài và ảnh Khánh Toàn

Ý KIẾN ĐỘC GIẢ

Các tin bài khác