Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng Hồ Chí Minh

03/02/2023
(VBSP News) Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Mối quan tâm lớn nhất, sâu sắc nhất trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người là xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh.

xaydungdang222023

Nguồn TTXVN

Các tin bài khác