Vốn tín dụng chính sách: “Bà đỡ” xóa nghèo cho người dân vùng khó

24/09/2021
(VBSP News) Được hỗ trợ từ nguồn vốn tín dụng của NHCSXH, người dân ở các vùng sâu, vùng xa của huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) đã từng bước tìm được hướng đi để phát triển kinh tế, vươn lên giảm được nghèo.
cao bang

NHCSXH huyện Bảo Lâm giao dịch tại Điểm giao dịch xã

Gia đình anh Hoàng Văn Quang, dân tộc Mông là một trong những hộ cận nghèo ở khu 4, thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm. Năm 2013, thông qua Hội Nông dân, gia đình anh được tiếp cận với nguồn vốn vay NHCSXH để mua bò về nuôi vỗ béo. Nhận thấy nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế cao, năm 2019, gia đình anh Quang lại tiếp tục làm đơn vay tiếp 100 triệu đồng hộ cận nghèo để sửa sang chuồng trại, mua thêm 3 con bò để vỗ béo. Nguồn vốn ưu đãi, lãi suất thấp với thời gian trả nợ dài giúp anh Quang thêm phần yên tâm mở rộng quy mô chuồng trại. Đến nay, khu chuồng chăn nuôi đã phát triển lên thành đàn có 8 con trâu, bò. Nhờ cần cù, chịu khó, tháng 6.2021 vừa qua, anh Quang đã trả được số nợ 50 triệu đồng. Đời sống gia đình đã có thêm thu nhập ổn định, dần bước ra khỏi cái nghèo, con cái được đi học đầy đủ.

Bảo Lâm là huyện vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn của tỉnh với tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm trên 98%. Những năm qua, hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã mang đến “cần câu” giúp cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo cải thiện sinh kế. Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2021, đã có hàng nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở huyện Bảo Lâm được vay vốn NHCSXH với doanh số cho vay đạt gần 64 tỉ đồng. Tổng nguồn vốn tín dụng trên địa bàn huyện đạt trên 303 tỉ đồng, tổng dư nợ đạt hơn 302,8 tỉ đồng, với 6.807 hộ vay vốn các chương trình như: cho vay giải quyết việc làm; hộ SXKD tại vùng khó khăn; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo…

Nguồn vốn tín dụng chính sách hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã phủ kín 100% xóm, xã huyện Bảo Lâm. Đây là động lực để người dân đồng bào DTTS, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo tìm được hướng đi cải thiện đời sống. Bên cạnh đó, người dân có kinh phí để trang trải các chi phí đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cuộc sống như: chi phí học tập cho con em, xây nhà ở, công trình nước sạch để dần nâng cao chất lượng cuộc sống và đặc biệt là làm thay đổi nhận thức của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Bảo Lâm Đặng Trung Hồng cho biết: Trong thời gian qua, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Phòng giao dịch đã phối hợp với các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của huyện triển khai các 14 chương trình tín dụng, trong đó có 4 chương trình chiếm tỷ trọng lớn nhất là: cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ SXKD vùng khó khăn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Phòng giao dịch sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong hoạt động của đơn vị; triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn; tiếp tục xin thêm nguồn vốn từ cấp trên để đáp ứng nhu cầu cho người dân; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc triển khai có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến bà con nhân dân, góp phần tạo lập nguồn vốn để người dân sản xuất, chăn nuôi, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần trong công cuộc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Tín dụng chính sách xã hội bao gồm một chuỗi các sản phẩm tín dụng để phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo nguyên tắc ưu tiên hộ nghèo rồi đến hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đã tạo thành một hệ thống chính sách đồng bộ, bao phủ các nhóm đối tượng thụ hưởng, hỗ trợ đa chiều cho người dân không chỉ giảm nghèo mà còn thoát nghèo bền vững. Nếu như trước đây, số hộ nghèo ở vùng đồng bào DTTS vẫn còn mang nặng tâm lý trông chờ, ỷ lại vào các chính sách ưu đãi của Nhà nước, thì nay đã dần có những sự thay đổi lớn về nhận thức. Nhiều hộ đã biết tính toán đầu tư để đồng vốn được vay từ NHCSXH thực sự là “bà đỡ” giúp người dân vùng khó thoát nghèo và thay đổi cuộc sống.

Bài và ảnh Diệu Linh - Đàm Kiều

Các tin bài khác