Tổng kết khóa đào tào cán bộ lãnh đạo chi nhánh cấp tỉnh

15/11/2018
(VBSP News) Trung tâm Đào tạo NHCSXH phối hợp với Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng Học viện Ngân hàng tổ chức Lễ tổng kết khóa đào tạo cho Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh và tương đương vừa diễn ra tại Nghệ An. Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ tổng kết.
Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại Lễ tổng kết

Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại Lễ tổng kết

Khóa đào tạo cán bộ lãnh đạo chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh diễn ra từ ngày 06 - 13/11/2018 cho 48 học viên là Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính, Trung tâm CNTT và 39 chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh.

Tham gia khóa đào tạo, các học viên đã được học tập, nghiên cứu và quán triệt 05 chuyên đề chính gồm: Chiến lược phát triển NHCSXH; Quản lý công việc và phát triển nhân sự; Kỹ năng lãnh đạo quản lý; Phương pháp giảng dạy hiệu quả; Lập và triển khai kế hoạch hoạt động tại NHCSXH cấp tỉnh.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo cho các học viên

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo cho các học viên

Kết thúc khóa đào tạo, các học viên làm bài thi trong thời gian 60 phút với kết quả như sau: Loại giỏi có 34 học viên, loại khá có 14 học viên, trong đó có 5 học viên đạt điểm cao nhất được Tổng Giám đốc NHCSXH khen thưởng và Giám đốc Học viện Ngân hàng tặng Giấy khen.

Phát biểu tại Lễ tổng kết, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng đã tóm tắt nội dung cơ bản của các chuyên đề đào tạo, phân tích, đánh giá tầm quan trọng của mỗi chuyên đề, đặc biệt chuyên đề Chiến lược phát triển NHCSXH. Tổng Giám đốc yêu cầu các học viên cần đổi mới tư duy, phương pháp làm việc để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, đặc biệt là phải thực hiện nghiêm túc hoạt động của Điểm giao dịch xã, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, công tác kiểm tra, giám sát và công tác truyền thông góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đối với kết quả của khóa đào tạo, Tổng Giám đốc nhấn mạnh thông qua kết quả bài thi cuối khóa, các học viên có thể tự nhìn nhận, đánh giá năng lực trong công tác quản lý, điều hành của mình, đồng thời yêu cầu các học viên nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo NHCSXH để kịp thời triển khai, thực hiện, chỉnh sửa những thiếu sót tại đơn vị công tác.

PV

Các tin bài khác