Hiệu quả an sinh vững chắc của vốn chính sách tại tỉnh Đắk Nông

06/11/2018
(VBSP News) Trên địa bàn còn nhiều khó khăn như Đắk Nông, hoạt động tín dụng chính sách thực sự là một kênh giảm nghèo quan trọng, qua đó, không chỉ giảm nghèo vật chất, mà còn giảm nghèo kiến thức, thay đổi tâm lý và cải thiện vị thế của những hộ vay vốn.
dak-nong

Nhờ nguồn vốn vay từ NHCSXH huyện Đắk Glong, đến nay gia đình anh K’Sar đã có thu nhập ổn định

Tỉnh Đắk Nông được thành lập năm 2004, là tỉnh còn nhiều khó khăn. Diện tích tự nhiên hơn 650 nghìn hec-ta. Toàn tỉnh có 7 huyện và 01 thị xã, 71 xã, phường, thị trấn, 786 Thôn/Bon, trong đó có 55 xã thuộc vùng khó khăn, 12 xã và 78 thôn/bon đặc biệt khó khăn. Hộ đồng bào DTTS 42.666 hộ, chiếm 28,5% dân số toàn tỉnh. Đến nay, tổng dư nợ cho vay vốn chính sách qua NHCSXH toàn tỉnh là gân 2.400 tỷ đồng với gần 70 nghìn khách hàng còn dư nợ. Nguồn vốn cho vay của NHCSXH tỉnh Đắk Nông hầu hết được các đối tượng thụ hưởng sử dụng đúng mục đích góp phần phát triển SXKD, tạo việc làm, hỗ trợ chi phí cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn đi học theo quy định của Chính phủ.

Thông qua hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ, NHCSXH đã và đang cùng chính quyền địa phương trên địa bàn thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Đối với gia đình anh K’Sar, người dân tộc Ê Đê và chị Y Thị Loan, dân tộc Mường ở xã Đăk Som, huyện Đăk Glong nhờ vay vốn chương trình hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn đã đầu tư trồng cà phê, mua máy móc phục vụ sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay gia đình anh chị có 3,5ha cà phê, 25 con dê, hơn 1000 con gà.

dak-nong-2

Với 40 triệu đồng vay hộ cận nghèo, gia đình chị H Hiếu, dân tộc M’Nông ở thôn Bong Ding, xã Trường Xuân, huyện Đăc Song có điều kiện chăm sóc 2ha cà phê, 2ha tiêu

Trong thời gian tới, NHCSXH tỉnh Đắk Nông sẽ tập trung giải ngân nhằm đáp ứng đủ vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, HSSV có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Trung ương giao, đồng thời tăng cường, đẩy mạnh công tác đôn đốc thu hồi nợ tạo nguồn vốn cho vay quay vòng, nâng cao chất lượng tín dụng tích cực đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, phấn đấu đưa tỷ lệ nợ quá hạn xuống dưới 0,3% tổng dư nợ cho vay.

Bài và ảnh Trần Quốc Việt

Các tin bài khác