Tỏa sáng trong “vườn hoa” hội nhập

09/03/2020

Trên con đường hội nhập, xác định người phụ nữ phải có sức khỏe, tri thức và kỹ năng nghề nghiệp để làm chủ mọi lĩnh vực, Hội PN tỉnh Hà Giang đã nhận ủy thác của NHCSXH để giúp trên 22.000 hội viên vay vốn với tổng dư nợ 817 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 871 hội viên được vay vốn từ nguồn Quỹ tín dụng tiết kiệm với số tiền hơn 15 tỷ đồng để đẩy mạnh sản xuất.

Theo Báo Hà Giang

Các tin bài khác