Nhân rộng những mô hình phụ nữ phát triển kinh tế

04/03/2020

Để nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, Hội PN TP Yên Bái (Yên Bái) đã phối hợp với NHCSXH tỉnh để cho 1.783 hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ đạt gần 50 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có thêm 34 mô hình mới phụ nữ làm kinh tế giỏi, có mức thu nhập 200 triệu đồng trở lên, đưa tổng số toàn thành phố lên 1.285 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, trong đó có 22 mô hình có mức thu nhập 500 triệu đồng/năm

Theo Báo Yên Bái

Các tin bài khác