Đổi thay ở Đồng Đạc

19/02/2020

Để tạo điều kiện cho người dân xã phát triển kinh tế từ nghề rừng, NHCSXH huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) đã chủ động hỗ trợ cho người dân trong xã vay vốn phát triển sản xuất. Đến nay, toàn xã đã có trên 1.200 hộ được vay vốn phát triển sản xuất, trồng rừng với tổng số tiền đạt trên 8 tỷ đồng. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm mạnh xuống còn 3,69%.

Theo Báo Quảng Ninh

Các tin bài khác