Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

19/02/2020

Trong hai năm qua, Hội PN tỉnh Bắc Ninh đã nhận ủy thác của NHCSXH với tổng số tiền 50 tỷ đồng để cho 77 dự án SXKD của các cá nhân, HTX, tổ liên kết hội viên phụ nữ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế trên các lĩnh vực như: sản xuất rau, củ, quả an toàn; chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ… góp phần tạo việc làm cho gần 700 lao động.

Theo Báo Bắc Ninh

Các tin bài khác