Trên 21.000 lượt hộ thoát nghèo từ vốn tín dụng chính sách

19/02/2020

Trong năm 2019, tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh Bình Phước đạt hơn 2.350 tỷ đồng, tăng trưởng dư nợ tập trung chủ yếu ở các chương trình cho vay NS&VSMTNT, hộ gia đình SXKD tại vùng khó khăn, cho vay hộ đồng bào DTTS… Qua đó, 21.298 lượt hộ thoát nghèo, 1.628 lao động có việc làm; 1.446 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn; 1.000 hộ nghèo đồng bào DTTS được vay vốn ưu đãi…

Theo Báo Bình Phước

Các tin bài khác