Hiệu quả hỗ trợ giảm nghèo ở Vân Đồn

14/02/2020

Những năm qua, NHCSXH huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) đã luôn làm tốt vai trò là cầu nối giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo. Riêng năm 2019, doanh số cho vay của NHCSXH huyện NHCSXH huyện đạt 79,358 tỷ đồng với 2.220 lượt hộ vay vốn. Hiện nay, toàn huyện còn 167 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,43%.

Theo Báo Quảng Ninh

Các tin bài khác