Góp sức cùng hội viên nông dân giảm nghèo

14/02/2020

Những năm qua, Hội ND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) đã nhận ủy thác của NHCSXH để giúp 2.000 hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Hiện, tổ chức với tổng dư nợ trên 65,8 tỷ đồng. Toàn huyện có trên 1 nghìn hộ đạt tiêu chuẩn SXKD giỏi các cấp. Điển hình như: mô hình trồng rừng kết hợp chăn nuôi đại gia súc của hội viên Sùng A Khua ở bản Đề Sủa, xã Lao Chải, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; mô hình nuôi ong kết hợp với trồng trọt của hội viên Sùng Chứ Cớ ở bản Pú Cang, xã Nậm Khắt, thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; mô hình kinh tế tổng hợp của hội viên Cứ A Chứ ở bản Háng Á, xã Hồ Bốn thu nhập trên 300 triệu đồng/năm…

Theo Báo Yên Bái

Các tin bài khác