Suối Cát giảm nghèo hiệu quả

11/02/2020

Trong năm qua, NHCSXH huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đã giúp hàng trăm lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để SXKD. Bên cạnh đó, phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức tập huấn về cách trồng, chăm sóc cây ba kích, cây măng tây, nuôi giun quế, sản xuất rau an toàn cho hơn 200 lượt người dân. Đến nay, toàn xã chỉ còn 98 hộ nghèo, chiếm 3,37% và 644 hộ cận nghèo, chiếm 22,8%.

Theo Báo Khánh Hòa

Các tin bài khác