Nỗ lực thoát nghèo nhờ đồng vốn ưu đãi

07/02/2020

Thời gian qua, nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đã giúp nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) có điều kiện phát triển sản xuất và tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn. Hiện nay, dư nợ vốn vay giải quyết việc làm trên địa bàn huyện đạt gần 55,9 tỷ đồng. Từ đó, nhiều hộ gia đình có điều kiện để chuyển đổi mô hình sản xuất, tạo việc làm cho lao động nông thôn trung bình 600 người/năm, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 3,43%.

TheoBáo Khánh Hòa

Các tin bài khác