Hỗ trợ phụ nữ sử dụng vốn vay hiệu quả

07/02/2020

Hội PN xã Thành Long, huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đã nhận ủy thác của NHCSXH để giúp cho 112 hội viên vay vốn với tổng dư nợ đạt trên 5 tỷ đồng. Từ nguồn vốn ưu đãi, nhiều hội viên đã thoát nghèo và đã có nhiều tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. 

TheoBáo Tuyên Quang

Các tin bài khác