Hỗ trợ vốn ưu đãi cho nông dân thoát nghèo

07/02/2020

Nhằm tạo điều kiện giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, Hội ND huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) đã nhận ủy thác của  NHCSXH để cho trên 6.600 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 166 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp tổ chức 43 lớp tập huấn, chuyển giao KHKT cho 1.413 lượt hội viên; 16 lớp nghề ngắn hạn cho 550 hội viên; phối hợp tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho trên 3.216 lao động nông thôn.

TheoBáo Cần Thơ

Các tin bài khác