Phát huy hiệu quả tín dụng chính sách

11/02/2020

Nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH tỉnh Phú Yên đã giúp 5.170 hộ thoát nghèo, gần 3.600 lao động có việc làm; hơn 6.200 HSSV thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn; hơn 16.800 công trình NS&VSMTNT được xây dựng mới; gần 4.500 hộ vùng khó khăn có vốn SXKD.

Theo Báo Phú Yên

Các tin bài khác