Tín dụng chính sách chắp cánh cho hộ nghèo

11/02/2020

Trong năm qua, doanh số cho vay của NHCSXH TP Cần Thơ đạt gần 800 tỷ đồng, với trên 25.000 lượt hộ vay vốn; tổng dư nợ đạt trên 4.780 tỷ đồng, với 92.819 hộ còn dư nợ, tăng trên 224 tỷ đồng so với năm 2018. Bên cạnh đó, dư nợ ủy thác cho vay qua 04 hội, đoàn thể đạt trên 4.700 tỷ đồng, chiếm trên 99,7% tổng dư nợ. Nguồn vốn này góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân.

Theo Báo Cần Thơ

Các tin bài khác