Sức trẻ trên vùng đất khó

11/02/2020

Ngoài việc phối hợp dạy nghề và giới thiệu việc làm để hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, Đoàn TN huyện Ba Vì (TP Hà Nội) đã và đang nhận ủy thác của NHCSXH để cho gần 500 đoàn viên thanh niên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ đạt 13 tỷ đồng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 131 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, trong đó có nhiều mô hình của thanh niên dân tộc Mường, Dao.

Theo Báo Hà Nội mới

Các tin bài khác