Góp sức xây dựng nông thôn mới

11/02/2020

Những năm qua, NHCSXH huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) đã góp phần hoàn thành các tiêu chí NTM, từng bước giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH đã hỗ trợ cho 280 hộ tạo việc làm ổn định cho người lao động; giúp cho 1.255 HSSV được trang trải chi phí học tập; xây dựng, nâng cấp sửa chữa 5.029 công trình NS&VSMTNT; xây dựng nhà ở cho 1.952 hộ nghèo.

Theo Báo Kiên Giang

Các tin bài khác