Thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo

11/02/2020

Trong năm qua, NHCSXH TX La Gi (Bình Thuận) tiếp tục góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Toàn thị xã đã có 144 lao động được duy trì và mở rộng việc làm cho; 1.527 công trình NS&VSMTNT được cải tạo, sửa chữa; 704 hộ được hỗ trợ vốn tăng cường SXKD; 863 HSSV trang trải chi phí học tập tại các trường đại học, cao đẳng.

Theo Báo Bình Thuận

Các tin bài khác