Hỗ trợ giảm nghèo hiệu quả

11/02/2020

Nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã giúp 573 hộ gia đình đồng bào DTTS xã Trường Sơn có điều kiện để phát triển sản xuất, chăn nuôi với tổng dự nợ đạt gần 17 tỷ đồng. Nhiều hộ đã sử dụng hiệu quả vốn vay, áp dụng KHKT vào sản xuất, chăn nuôi để vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Theo Báo Quảng Bình

Các tin bài khác