Tín dụng chính sách đóng góp phần giảm nghèo ở Yên Bái

11/02/2020

Đến nay, tổng nguồn vốn của NHCSXH tỉnh Yên Bái đạt 3.056 tỷ đồng; tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 3.051 tỷ đồng; trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 1.204,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 39,4%/tổng dư nợ với 32.732 hộ còn dư nợ. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đầu tư vào phát triển sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng, mở rộng diện tích cây ăn quả, cây công nghiệp, phát triển dịch vụ, duy trì và tạo thêm việc làm mới cho người lao động…

Theo Báo Yên Bái

Các tin bài khác