Cầu nối giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế

11/02/2020

Hội ND huyện Bắc Quang (Hà Giang) đang thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa hội viên với NHCSXH. Hội đã phối hợp với NHCSXH để cho trên 3.300 hộ vay vốn với tổng số tiền 103 tỷ đồng. Từ đó, nhiều hộ nông dân có nguồn lực để phát triển SXKD, vươn lên trở thành hộ khá có thu nhập từ 100 triệu đồng mỗi năm.

Theo Báo Hà Giang

Các tin bài khác