2.741 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn

14/02/2020

Đến hết năm 2019, tổng nguồn vốn của NHCSXH huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng) đạt trên 121,7 tỷ đồng, với 2.741 hộ được vay vốn phát triển sản xuất; dư nợ bình quân đạt 44,34 triệu đồng/hộ vay. Từ đó, tạo việc làm cho hơn 2.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; xây dựng hơn 359 công trình NS&VSMTNT; hỗ trợ 213 nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống.

Theo Báo Cao Bằng

Các tin bài khác